Störning för ÖP-kunder i Östra Jämtland 8/9

På grund av ett sorteringsfel på tryckeriet, så är idag 50 ÖP-kunder i Hammarstrand, Bispgården och Kälarne utan sin ÖP.

Dessa kunder kommer att få sin ÖP i morgon onsdag.