Förseningar i distributionen tisdag den 23 augusti

Idag har vi två stycken förseningar som beror på sjukdom.

Den första förseningen gäller områdena Karlslund och Solliden.
Här beräknar vi att det är klart till ca 08:30.

Den andra förseningen gäller området Odenslund.
Här beräknar vi att det är klart till ca 07:30.