Förseningar i distributionen onsdag 8 november

Idag har vi två stycken förseningar som beror på sjukdom.

Den första förseningen gäller Odenslund.
Här beräknar vi att det är klart till 07:00.

Den andra förseningen gäller Aspås, Aspåsnäset och Änge.
Här beräknar vi att det är klart till ca 08:00.