Förseningar i distributionen onsdag 29/11

På grund av snödrev blir det flertalet förseningar i Jämtland och Härjedalen denna morgon.

På landsbygden är det många adresser vi inte kunnat tagit oss fram till. På de platserna delas tidningen ut imorgon torsdag.

Den distribution som blir av håller på fram emot klockan 08:00, det gäller inte bara landsbygd utan även Östersund och andra tätorter.