Förseningar i distributionen lördag 1/4

Idag har vi några förseningar i distributionen.

I Odenslund är det sent på grund av att en ny vikarie kör sträckan. Där beräknar vi att det är klart ca 08:30.

I Karlslund och Solliden är det sent på grund av ny vikarie samt bilproblem. Vi beräknar att allt är klart där ca 09:00.

I Körfältet och Erikslund är det försenat på grund av sjukdom. Ca 08:15 är det klart där.

I centrala Östersund så har budet fått sin arbetscykel med tidningarna i stulen. Det är i nuläget oklart när tidningarna här kan delas ut.