Förseningar i distributionen den 4 maj

På grund av pågående distriktsomläggning kan tidningarna bli försenade mellan 1 – 2 timmar.
Detta gäller främst Östersund och Frösön. På övriga orter fungerar det som normalt.