Försening i distributionen onsdag den 9 mars

Idag har vi en försening i distributionen som berör områdena Odenslund och Marielund.
Vi beräknar att det är klart till ca 07:30.