Distributionsförseningar i Östersund

Idag är tidningsdistributionen försenad i Östersund till kl 10:00