Distributionsförseningar i Östersund torsdag den 22 november

Idag är vi försenade i följande områden ;

Östersund, område Blomängen till klockan 09.00