Distributionsförseningar i Östersund, tisdag 26 februari.

Idag har vi förseningar i följande områden ;

Centrala delarna av Östersund till klockan 08.30