Distributionsförseningar i Jämtland tisdag 5 mars

Idag är tidningsdistributionen försenad i område Mattmar Ytterån. Utdelningen beräknas pågå fram till klockan 12:00.