Distributionsförseningar i Jämtland fredag 8 mars

Idag är tidningsdistributionen försenad i hela Jämtland. Utdelningen pågår fram till klockan 8:00.

I centrala Östersund samt på område Marielund pågår utdelningen fram till klockan 10:00.