Distributionsförseningar 28 december

Idag har vi förseningar i distributionen på följande områden:

 

Östersund:

Valhall: 09:00

 

Alsen/Ocke/Mattmar/Ytterån/Rödön: 09:00