Distributionsförseningar 11 Januari Östersund

Idag har vi förseningar i distributionen på följande områden:

 

På grund av storm så är tidningsutdelningen försenad i hela Jämtland. På en del ställen är det så pass svårframkomligt att tidningen istället delas ut imorgon med morgonbudet.