Utebliven distribution av LT mellan Gåxsjö och Föllinge

På grund av uteblivna LT så kommer abonnenter mellan Gåxsjö och Föllinge bli utan LT idag.
Tidningen kommer då delas ut på måndag 21/2 istället.