Försening i distributionen i Jämtland onsdag den 24 november

På grund av gårdagens väderomslag har en del vägar blivit ishala.
Detta gör att vi inte kommer åt vissa adresser för att dela ut tidningen.
Tidningen kommer då att delas ut imorgon torsdag den 25 november istället.