Utdelningen av LT och ÖP inställd torsdag 23/9

Dagens utgivning av LT och ÖP är inställd och inga tidningar kommer att delas ut. Detta beror på tekniska problem vid tryckeriet i Östersund.