Stora förseningar inatt lördag 23/1

På grund av snön som kommit så har vi i natt stora problem med distributionen, stora förseningar är att räkna med och på många ställen i hela länet kommer vi inte fram alls.