Problem med framkomligheten lördag 18/12

På grund av blixthalka har vi idag svårt att nå alla kunder.

Detta medför att en del kunder kommer att få sina tidningar på måndag.