Mindre försening idag fredag 11/9

Idag fredag är utdelningen något försenad efter linjen Mattmar-Hallen-Oviken.

Vi beräknar att förseningen kan bli ca 1-2 timmar hos vissa kunder efter linjen.