Förseningar i Östersund måndag den 23 augusti

Idag har vi förseningar som beror på vikarier.

Den första förseningen gäller området Karlslund, Östersund.
Här beräknar vi att det är klart till ca 08:00.

Den andra förseningen gäller områdena Odenslund, Odenskog och Körfältet – Östersund.
Även här beräknar vi att det är klart till ca 08:00.