Förseningar i Östersund lördag den 21 augusti

Idag har vi förseningar som beror på vikarier.

Den första förseningen gäller området Karlslund, Östersund.
Här beräknar vi att det är klart ca 08:00.

Den andra förseningen gäller områdena Odenslund – Odenskog – Körfältet, Östersund.
I dessa områden beräknar vi att det är klart ca 09:00.