Förseningar i distributionen torsdag den 18 augusti

Idag har vi ett flertal förseningar som beror på sjukdom och fordonsproblem.

Den första förseningen gäller områdena Karlslund och Solliden.
Här beräknar vi att det är klart till ca 10:00.

Den andra förseningen gäller nedre Torvalla.
Här beräknar vi att det är klart till ca 08:30.

Till sist så är det även försenat i Hammerdal och Föllinge.
Här beräknar vi att det är klart till ca 12:00.