Förseningar i distributionen torsdag 7 mars

Idag har vi ett flertal förseningar som beror på nya vikarier samt sjukdom.

Den första förseningen gäller centrala Östersund.
Här beräknar vi att det är klart till ca 08:00.

Den andra förseningen gäller Frösön.
Här beräknar vi att det är klart till ca 08:00.

Till sist så har vi även en försening i Änge och Kaxås.
Här beräknar vi att det är klart till ca 09:00.