Förseningar i distributionen torsdag 30 mars

Idag har vi två stycken förseningar som beror på sjukdom.

Den första förseningen gäller Lugnvik och Ås.
Här beräknar vi att det är klart till ca 09:00.

Den andra förseningen gäller nedre Torvalla.
Här beräknar vi att det är klart till ca 09:30.