Förseningar i distributionen torsdag 29/2

På grund av fordonsproblem så har vi denna morgon två förseningar i distributionen.

I Karlslund är utdelningen klar ca 08:00.

I Västra Odensala håller vi också på till ca 08:00.

Vi har även en försening i Änge och Kaxås som beror på att en ny vikarie kör distriktet.
Vi beräknar att utdelningen där är klar ca 10:30.