Förseningar i distributionen torsdag 23 mars

Idag har vi ett flertal förseningar som beror på sjukdomar och nya vikarier.

Den första förseningen gäller Odensala.
Här beräknar vi att det är klart till ca 07:30.

Den andra förseningen gäller Funäsdalen och Tännäs.
Här kommer inga tidningar att delas ut idag.
Dagens tidningar kommer istället att delas ut imorgon fredag.

Den tredje förseningen gäller Brunflo.
Här beräknar vi att det är klart till ca 08:00.

Sedan har vi även en försening i Torvalla.
Här beräknas det vara klart till ca 09:00.

Till sist så kommer vi ej att nå fram till alla abonnenter på grund utav mycket snö på vägarna.
De abonnenter som blir utan sin tidning idag kommer att få den imorgon fredag om väglaget tillåter det.
Detta gäller främst på landsorten.