Förseningar i distributionen torsdag 2 mars

Idag är det försenat i Odenslund och på Frösön på grund av sjukdom.
Vi beräknar att båda områdena är klara till ca 08:00.