Förseningar i distributionen torsdag 14 december

Idag har vi två stycken förseningar som beror på nya vikarier.

Den första förseningen gäller centrala Östersund.
Här beräknar vi att det är klart till ca 08:00.

Den andra förseningen gäller Hammarstrand och Kälarne.
Här beräknar vi att det är klart till ca 10:00.