Förseningar i distributionen torsdag 11 maj

Idag har vi ett flertal förseningar som beror på sjukdomar.

Den första förseningen gäller Körfältet.
Här beräknar vi att det är klart till ca 09:00.

Den andra förseningen gäller Odenslund.
Här beräknar vi att det är klart till ca 09:00.

Den tredje förseningen gäller Stadsdel Norr.
Här beräknar vi att det är klart till ca 08:30.

Till sist så är det även försenat på Rödön.
Här beräknar vi att det är klart till ca 11:00.