Förseningar i distributionen tisdag 19 mars

På grund av en större tryckeriförsening så blir det förseningar på de flesta distrikt inatt.

På landsbygden är det mesta färdigt ca 09:00.

I stan bör allt vara klart ca 07:00.
Bortsett från delar av centrum samt området runt sjukhuset, på grund av plötslig sjukdom.
Där beräknar vi vara klara ca 08:30.