Förseningar i distributionen onsdag den sjätte juli

Idag har vi fem förseningar i distributionen på grund av sjukdom.

Den första gäller området runt Odenslund. Där beräknas det vara klart ca 09:30.

Den andra gäller Odenslund-Odenskog. Där beräknas det vara klart ca 10:00.

Den tredje gäller Västra Odensala. Där beräknas det vara klart ca 09:30.

Den fjärde gäller Brunflo och Tandsbyn. 08:00 beräknas det vara klart där.

Slutligen så har vi en försening i Nälden och Alsen. Där beräknas det vara klart ca 11:00.