Förseningar i distributionen onsdag den 10 november

Idag har vi ett flertal förseningar som beror på sjukdom.

Den första förseningen gäller centrala Östersund.
Här beräknar vi att det är klart till ca 07:00.

Den andra förseningen gäller Körfältet.
Här beräknar vi att det är klart till ca 06:30.

Den sista förseningen gäller Frösön.
Här beräknar vi att det är klart till ca 07:30.