Förseningar i distributionen onsdag 4 januari

Idag har vi två stycken förseningar som beror på sjukdom.

Den första förseningen gäller nedre Torvalla.
Här beräknar vi att det är klart till ca 08:00.

Sedan har vi även en försening i Nälden och Alsen.
Här beräknar vi att det är klart till ca 08:30.