Förseningar i distributionen onsdag 25 januari

På grund av ett väldigt besvärligt väglag med väldigt hala vägar kommer vi ej att nå alla abonnenter idag.
De abonnenter som blir utan sin tidning idag kommer istället att få tidningen imorgon torsdag om väglaget tillåter det.
Detta gäller främst på landsorten och de mindre vägarna.

Utöver detta har vi även en försening i nedre Torvalla som beror på sjukdom.
Här beräknar vi att det är klart till ca 07:00.