Förseningar i distributionen onsdag 21/10

På grund av ihållande snöfall med dåligt väglag som följd, är distributionen idag försenad i hela Jämtland/Härjedalen. Förseningen uppskattas till 1-2 timmar på de flesta håll.