Förseningar i distributionen onsdag 15/11 på grund av distriktsomläggning

Då vi har lagt om distrikten inför inatt så kommer det bli en del förseningar i distributionen idag, främst i Östersund.

Det ska vara färdigt på de flesta håll till ca 08:00.

I nedre Torvalla, västra Odensala, Valhall och Söder är distributionen dock inställd idag, på grund av sjukdom.

Där delas tidningarna ut imorgon.