Förseningar i distributionen onsdag 13/12

I Hammarstrand och Kälarne blir det försenat på grund av att en ny vikarie kör distriktet.
Vi beräknar att utdelningen där är klar ca 10:00.

I Odenslund, Marielund och Tegelplan blir det försenat på grund av sjukdom.
Där beräknar vi vara klara ca 07:30.