Förseningar i distributionen måndag den 2 maj

På grund av pågående distriktsomläggning kan tidningarna bli försenade mellan 1 – 2 timmar.
Detta gäller hela Jämtland.

Utöver detta har vi även två förseningar som beror på sjukdom.

Den första förseningen gäller områdena Odenslund och Odenskog.
Här beräknar vi att det är klart till ca 11:00.

Den andra förseningen gäller Brunflo.
Här beräknar vi att det är klart till ca 10:00.