Förseningar i distributionen måndag 29/1

På grund av halka och osandade vägar så kommer vi inte ut med tidningarna till alla kunder i Hallen och Oviken idag.
De kunder som blir utan får tidningen imorgon tisdag.