Förseningar i distributionen måndag 20/3

Idag har vi två förseningar i distributionen på grund av sjukdom.

Den första är i och runt Marielund. Där beräknar vi att utdelningen är klar ca 07:30.

Den andra förseningen är i Nedre Torvalla samt området runt Radiohuset. Även där beräknar vi att allt är klart ca 07:30.