Förseningar i distributionen måndag 11/12

Idag har vi två förseningar i distributionen som båda beror på sjukdom.

I centrala Östersund beräknar vi vara färdiga med utdelningen ca 08:00.

I Valhall, västra Odensala samt samt nedre Torvalla blir vi klara ca 09:00.