Förseningar i distributionen måndag 1 januari

Idag har vi ett flertal förseningar som beror på sjukdom och fordonsproblem.

Den första förseningen gäller centrala Östersund.
Här beräknar vi att det är klart till ca 08:00.

Den andra förseningen gäller Odenslund.
Här beräknar vi att det är klart till ca 09:00.

Till sist så är det även försenat på Frösön.
Här beräknar vi att det är klart till ca 09:30.