Förseningar i distributionen lördag den 7 november

Idag har vi ett flertal förseningar som beror på sjukdom.

De två första områden gäller Blomängen, Östersund samt Frösön.
Båda beräknas vara klara till ca 08:00.

Till sist så är det även försenat i Aspås, Aspåsnäset och Änge.
Beräknas vara klart till ca 11:00.