Förseningar i distributionen lördag den 29 oktober

Idag har vi ett flertal förseningar som beror på sjukdom.

Den första förseningen gäller områdena Odenslund och Blomängen.
Här beräknar vi att det är klart till ca 08:00.

Den andra förseningen gäller Körfältet.
Här beräknar vi att det är klart till ca 09:00.

Den tredje förseningen gäller Frösön.
Här beräknar vi att det är klart till ca 10:00.

Till sist så är det även försenat i Aspås, Aspåsnäset och Änge.
Här beräknar vi att det är klart till 09:00.