Förseningar i distributionen lördag den 20 augusti

Idag har vi två förseningar som beror på sjukdom.

Den första förseningen gäller områdena Odenslund och Marielund.
Här beräknar vi att det är klart till ca 08:30.

Den andra förseningen gäller Karlslund och Solliden.
Här beräknar vi att det är klart till ca 08:00.