Förseningar i distributionen lördag den 1 oktober

Idag har vi två stycken förseningar som beror på sjukdom.

Den första förseningen gäller Odenslund.
Här beräknar vi att det är klart till ca 10:00.

Den andra förseningen gäller Odenskog och Blomängen.
Här beräknar vi att det är klart till ca 09:00.