Förseningar i distributionen lördag 9 november

Idag har vi två stycken förseningar som beror på nya vikarier.

Den första förseningen gäller Odenslund.
Här beräknar vi att det är klart till ca 08:00.

Den andra förseningen gäller Hammarstrand och Kälarne.
Här beräknar vi att det är klart till ca 10:00.