Förseningar i distributionen lördag 30 mars

På grund av sjukdomar, en tryckeriförsening samt stora mängder snöslask så blir distributionen idag försenad på de flesta håll.

I Östersund med omnejd är det mesta klart ca 08:00. Med undantag för Valla samt centrala Östersund. Här kan utdelningen komma att hålla på till fram emot klockan 11:00.

På landsorten kommer det på flera håll ta till klockan 10:00. Men det mesta är nog klart innan dess.

Slutligen så är det även ett flertal adresser vi inte tagit oss fram till inatt, på grund av snöslasket. Detta gäller främst omkring Brunflo och Svenstavik.