Förseningar i distributionen lördag 25 november

Idag har vi tre stycken förseningar som beror på sjukdom samt distriktsomläggning.

Den första förseningen gäller centrala Östersund.
Här beräknar vi att det är klart till ca 08:00.

Den andra förseningen gäller Odenslund.
Här beräknar vi att det är klart till ca 09:00.

Den tredje förseningen gäller Hornsberg på Frösön.
Här beräknar vi att det är klart till ca 07:45.